icona-gran-dioxido-cloro-eminfor

DIÒXID DE CLOR

Desinfectant eficaç i ecològic.

icona-dioxid-de-clor-eminfor

DIÒXID DE CLOR

icona-dioxopure-eminfor

DIOXPURE

icona-camps-aplicacio-eminfor

APLICACIONS

icona-normativa-eminfor

HOMOLOGACIONS

icona-dioxid-de-clor-eminfor

DIÒXID DE CLOR

icona-dioxopure-eminfor

DIOXPURE

icona-camps-aplicacio-eminfor

APLICACIONS

icona-normativa-eminfor

HOMOLOGACIONS

QUÈ ÉS EL DIÒXID DE CLOR (ClO2)?

El Diòxid de Clor (ClO2) és un potent desinfectant, capaç de destruir microorganismes patògens resistents al hipoclorit de sodi i al clor.

Dels biocides oxidants, el diòxid de clor és l’oxidant més selectiu. Això permet una menor dosificació de biocida per aconseguir un residu més estable que l’ozó i el clor.

El diòxid de clor generat correctament (tots els diòxids de clor no són creats de la mateixa manera), al contrari que l’ozó o el clor, es pot utilitzar amb eficàcia en aigües amb DQO altes a causa de la seva selectivitat.

Capacitat desinfectant del diòxid de clor (CLO2)

Elevada capacitat biocida: elimina bactericides, virus, espores, etc. penetra a través de les membranes cel·lulars dels bacteris i les càpsules dels virus i els destrueix.

Penetra el biofilm, eliminant-lo i destruint els bacteris que es troben dins. El biofilm actua com a reservori de bacteris que queden protegides de l’acció dels biocides tradicionals. El diòxid de clor el s’elimina, sent un excel·lent higienitzant de l’aigua que a poc a poc ha començat a substituir els sistemes tradicionals de cloració.

DIOXPURE® és diòxid de clor estabilizat al 0.75 %.

CARACTERÍSTIQUES

Desinfectant molt efectiu a baixes dosis.
No genera Cloramines ni THMs.
Es degrada sense deixar residus sobre les superfícies.
Efectiu en un ampli rang de pH (4-10).
El temps de contacte és més baix que el clor.
Elimina el biofilm.
Oxida metalls pesats com el plom, alumini, mercuri.
Neutralitza olors i treu sabors.