DIÒXID DE CLOR

Desinfectant eficaç i ecològic.

icona-dioxid-de-clor-eminfor

DIÒXID DE CLOR

icona-dioxopure-eminfor

DIOXPURE

icona-camps-aplicacio-eminfor

APLICACIONS

icona-normativa-eminfor

HOMOLOGACIONS

DIÒXID DE CLOR

DIOXPURE

APLICACIONS

HOMOLOGACIONS

QUÈ ÉS EL DIÒXID DE CLOR (ClO2)?

El Diòxid de Clor (ClO2) és un potent desinfectant, capaç de destruir microorganismes patògens resistents al hipoclorit de sodi i al clor.

Dels biocides oxidants, el diòxid de clor és l’oxidant més selectiu. Això permet una menor dosificació de biocida per aconseguir un residu més estable que l’ozó i el clor.

El diòxid de clor generat correctament (tots els diòxids de clor no són creats de la mateixa manera), al contrari que l’ozó o el clor, es pot utilitzar amb eficàcia en aigües amb DQO altes a causa de la seva selectivitat.

Capacitat desinfectant del diòxid de clor (CLO2)

Elevada capacitat biocida: elimina bactericides, virus, espores, etc. penetra a través de les membranes cel·lulars dels bacteris i les càpsules dels virus i els destrueix.

Penetra el biofilm, eliminant-lo i destruint els bacteris que es troben dins. El biofilm actua com a reservori de bacteris que queden protegides de l’acció dels biocides tradicionals. El diòxid de clor el s’elimina, sent un excel·lent higienitzant de l’aigua que a poc a poc ha començat a substituir els sistemes tradicionals de cloració.

DIOXPURE® és diòxid de clor estabilizat al 0.75 %.

CARACTERÍSTIQUES

Desinfectant molt efectiu a baixes dosis.
No genera Cloramines ni THMs.
Es degrada sense deixar residus sobre les superfícies.
Efectiu en un ampli rang de pH (4-10).
El temps de contacte és més baix que el clor.
Elimina el biofilm.
Oxida metalls pesats com el plom, alumini, mercuri.
Neutralitza olors i treu sabors.