icona-gran-productes-quimics-eminfor

PRODUCTES QUÍMICS

Disposem d’una àmplia gamma de productes químics per al tractament de circuits i calderes.
Més de 25 anys d’experiència en el sector.

icona-circuit-refrigeracio-eminfor

CIRCUITS OBERTS

icona-circuit-obert-refrigeracio-eminfor

CIRCUITS TANCATS

icona-calderas-eminfor

CALDERES DE VAPOR

icona-neteges-quimiques-eminfor

NETEGES QUÍMIQUES

icona-aigua-consum-huma-eminfor

AIGUA CONSUM HUMÀ

icona-pre-tractaments-eminfor

PRE-TRACTAMENTS

icona-circuit-refrigeracio-eminfor

CIRCUITS OBERTS

icona-circuit-obert-refrigeracio-eminfor

CIRCUITS TANCATS

icona-calderas-eminfor

CALDERES DE VAPOR

icona-neteges-quimiques-eminfor

NETEGES QUÍMIQUES

icona-aigua-consum-huma-eminfor

AIGUA CONSUM HUMÀ

icona-pre-tractaments-eminfor

PRE-TRACTAMENTS

Manteniment dels equips de refrigeració

Tota indústria requereix un correcte tractament de l’aigua per tal d’evitar problemes de corrosió, incrustació i embrutiment en el circuit. El tractament de l’aigua és vital per optimitzar el seu rendiment energètic, mantenir la vida útil de les instal·lacions i prevenir riscos de legionel·losi.

Descobreix els nostres programes de manteniment
per al tractament d’aigües

EMINFOR S.L. realitza els programes de manteniment exigits pel Reial Decret 865/2003, tenint en compte la qualitat de l’aigua, les característiques dels mateixos, els materials, temperatures de paret, etc. La combinació de les diferents gammes de productes i l’establiment d’estrictes règims de seguiment químic i biològic permeten assegurar l’adequat manteniment de les instal·lacions i el compliment de la normativa vigent.

icona-circuit-refrigeracio-eminfor

Circuits oberts de refrigeració

EMINFOR S.L. és una empresa amb més de 25 anys d’experiència en el tractament de circuits de refrigeració. Entre els nostres serveis es troba:

 1. Gamma de productes AQUICIR. Productes químics Específics per a la prevenció d’incrustacions i la corrosió, protegeixen i allarguen la vida útil dels Equips i milloren el su Rendiment.
 2. Gamma de productes AQUICIDE. Biocides per a la prevenció de la legionel·la, eliminin la legionel·la i evitin la formació del biofilm.
 3. Instal·lació d’equips de dosificació i control. Manteniment, revisió i calibratge d’equips.
 4. Verificació del correcte funcionament dels tractaments aplicats i la correcta execució dels programes d’autocontrol. Presa de mostra i anàlisi.
 5. Elaboració i execució de programes d’autocontrol segons Reial Decret 865/2003
 6. Canvi de farcits, separadors de gotes. Neteges químiques d’equips, recuperació de rendiments.
 7. Estudis de velocitats de corrosió.
icona-circuit-obert-refrigeracio-eminfor

Circuits tancats de refrigeració. Circuits de clima o calefacció.

EMINFOR S.L. disposa de més de 25 anys d’experiència en el tractament de circuits tancats, ja sigui circuits de clima o de calefacció. Entre els nostres serveis es troba:

 1. Gamma de productes AQUICIR CC. Productes químics específics per a la prevenció de la corrosió, protegeixen i allarguen la vida útil de les instal·lacions i milloren el seu rendiment evitant embrutiments.
 2. Instal·lació i manteniment d’equips de dosificació.
 3. Presa de mostres i anàlisi d’aigües.
 4. Neteges químiques d’equips, recuperació de rendiments.
 5. Estudis de velocitats de corrosió
icona-calderas-eminfor

Calderes de Vapor

EMINFOR S.L. disposa d’una àmplia experiència per al tractament de tot el sistema (aigua i vapor) en funció de les característiques de la instal·lació, la utilització del vapor i les característiques de l’aigua d’aportació.

 1. Anàlisi d’aigües, caracteritzant l’aigua d’aportació i de la caldera.
 2. Gamma de productes AQUIGEN. Productes químics específics per a la prevenció d’incrustacions i la corrosió.
 3. Aptes per a indústria alimentària.
 4. Gamma de productes AQUIMINE. Tecnologia d’amines filmants que protegeixen tot el circuit formant una pel·lícula protectora.
 5. Instal·lació i manteniment d’equips de dosificació.
 6. Verificació del correcte funcionament dels tractaments aplicats. Presa de mostres i anàlisi.
 7. Neteges químiques d’equips, recuperació de rendiments.
icona-neteges-quimiques-eminfor

Neteges químiques

EMINFOR S.L. posa a disposició dels seus clients, equips i personal tècnic per a la realització de neteges químiques de les seves instal.lacions (calderes, intercanviadors, circuits … etc). La neteja química permet recuperar rendiments y cabdals d’aigua i millorar el funcionament de la instal·lació.

Els serveis que oferim són:

1. Gamma de productes AQUICLEAN, productes de neteja especialment dissenyats per a protegir les parts metàl·liques de la instal·lació.
2. Neteges pre-operacionals.
3. Neteges àcides desincrustants.
4. Desengrasant. Rentat alcalí.
5. Neteja. Decapat i passivat de superfícies.

icona-aigua-consum-huma-eminfor

Aigua consum humà

EMINFOR S.L. disposa d’una àmplia experiència en el tractament i manteniment d’instal·lacions d’aigua sanitària, entre els nostres serveis oferim:

 1. Productes per al tractament de l’aigua de consum humà segons Reials Decrets: 140/2003, 314/2016 i 902/2018. (Desinfectants, Antiincrustants, Inhibidors de corrosió, floculants i Coagulantes).
 2. Instal·lació i manteniment d’equips de dosificació.
 3. Verificació del correcte funcionament dels tractaments aplicats i la correcta implantació dels programes d’autocontrol.
 4. Presa de mostres i anàlisi.
 5. Elaboració i implantació de programes de prevenció de la legionel·la segons Reial Decret 865/2003
 6. Neteja de dipòsits, acumuladors, bescanviadors, xarxa de distribució i punts terminals.
 7. Eliminació i prevenció de la formació de biofilm.
icona-pre-tractaments-eminfor

Pre-tractaments

OSMOSIS INVERSA

Disposem d’una àmplia gamma de productes i serveis per al manteniment de les plantes d’osmosi.
Productes:

 • Reductors d’oxígen
 • Desinfectants
 • Inhibidors de la incrustació
 • Productes de neteja
 • Membranes
 • Filtres

Serveis:

 • Neteja de membranes i recuperació de rendiments
 • Subministrament i canvi de membranes
 • Diagnosi i autòpsies
 • Estudis de rendiment dels pre-tractaments

DESCALCIFICADORS

 • Muntatge
 • Revisió i manteniment d’equips descalcificadors
 • Subministre i canvis de resina d’intercanvi iònic
 • Instal·lació i manteniment de pre-filtres
 • Subministre de sal