EMINFOR SL és una empresa fundada l’any 1989 que realitza la seva activitat en el tractament d’aigües des de 1992.

La seva seu social està al polígon industrial Les Comes, a Igualada, on estan ubicades oficines, producció, magatzem i laboratori. Els accionistes de l’empresa ocupen llocs executius en la mateixa, en Gerència, Direcció tècnica, Màrqueting i Administració.

Som un equip humà format per professionals amb àmplia experiència en el sector.

Llicenciats en Ciències Químiques i Ambientals

Biòlogues

Enginyers tècnics en química industrial

Tècnics amb mòduls de grau superior

Personal administratiu

Aplicadors homologats en processos de desinfecció contra la legionel·la

La nostra activitat es centra en:

Enginyeria de tractament d’aigües, anàlisi, avaluació i disseny de les instal·lacions necessàries en funció de la qualitat desitjada de la mateixa, tant en captació com en abocaments
Productes químics per al tractament d’aigües, amb formulacions i desenvolupaments propis.
Neteges químiques d’incrustacions provocades per l’aigua en circuits, intercanviadors, calderes, etc.
Neteja i desinfecció d’instal·lacions de risc segons RD 865/2003 davant la Legionel·la.
Assistència tècnica als nostres clients.