DIOXPURE obté la certificació ecològica

  DIOXPURE, diòxid de clor estabilitzat, obté la certificació com a producte per a la producció d’agricultura i ramaderia ecològica CAAE segons norma NOP i Norma Europea -Reg (CE) 834/2007. Aquesta certificació dona total garantía als productors ecològics en l’ús…

Read more

Real Decret 902/2018

Amb data 1 d’Agost s’ha publicat al butlletí Oficial de l’Estat el Real Decreto 902/2018 de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de…

Read more