I CONGRÉS INTERNACIONAL DE QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

EMINFOR participa a la primera edició del Congrés Internacional de Qualitat de l’ Aire Interior, organitzat per l’Associació de Fabricants d’Equips de Climatització, AFEC; l’associació Técnica Espanyola de Climatització i Refrigeració, ATECYR; i la Federació Espanyola d’Empreses de Qualitat del Aire Interior, FEDECAI.

El principal objectiu de la conferencia era oferir una visito global de la situació de la qualitat del aire interior als diferents països, donar resposta a les principals necessitats del sector, conèixer les solucions tecnològiques més innovadores dins del mercat actual i plantejar possibles reptes i oportunitats que es presentaran.

I Congrés Internacional de Qualitat de l’Aire Interior