ENGINYERIA I SERVEIS

Més de 25 anys d’experiència en el tractament de circuits de refrigeració

LABORATORI

Al nostre Laboratori Central procedeix:

A un exhaustiu control de qualitat de matèries primeres i productes acabats
Es controlen mitjançant anàlisis periòdiques, els tractaments aplicats.
S’investiguen nous tractaments i aplicacions.
Registre d’homologació laboratori.
Es duen a terme anàlisis fisicoquímiques i bacteriològiques.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

La nostra vocació de col·laboració, assessoria i seguiment dels tractaments aplicats, fa que posem a disposició dels nostres clients un ampli i qualificat equip humà, per tal de garantir:

El coneixement correcte dels problemes plantejats

Proposta i valoració de la solució adequada

Posada en marxa dels tractaments i instal·lacions proposades

Seguiment i control "in situ" dels tractaments aplicats

INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE CONTROL

Estudi previ personalitzat de les Instal·lacions necessàries per obtenir una aigua neta i adequada per a l’ús requerit.

La nostra vocació de col·laboració, assessoria i seguiment dels tractaments aplicats, fa que posem a disposició dels nostres clients un ampli i qualificat equip humà, per tal de garantir:

Tractaments previs

Decantació, filtració, decoloració, desferrizadores, descalcificació, desmineralització, Osmosi inversa.

Abocaments

Homogeneïtzació, depuració, condicionament.

Equips de dosificació

Equips de control

PH, clor, conductivitat, redox, Diòxid de clor, etc…

Data logger

Equips de registre de dades (temperatura, clor, etc…)

Kits

Clor, duresa, Diòxid de clor, biocides homologats, etc…

Altres

Mesuradors de cabal, equips de purga, dipòsits, reutilització d’aigües, etc …

Tot això dut a terme pel nostre departament d’enginyeria.

Aigües residuals

La nostra actuació inclou:

Estudi “in situ” de la qualitat de l’aigua a depurar
Projecte preliminar de depuració
Realització de la planta definida
Control analític periòdic de les aigües d’abocament
Explotació de la depuradora
Subministre dels productes químics o biològics necessaris

Gamma AQUIFLOC

Polielectròlits

  • Aniònics
  • Catiònics
  • No iònics