Noves aplicacions de DIOXPURE en l’agricultura

DIOXPURE és Diòxido de clor, pur i estabilitzat que s’aplica en la:

DESINFECCIÓ INTEGRAL DE CAIXES DE FRUITES I PALETS.

Mitjançant el procés de dutxa –Drencher- ,  pulverizació, esponja o immersió.

No necessita esbandida posterior.

Amb la meitat de dosificació que amb els altres productes convencionals, té més capacitat bactericida, fungicida i virucida.

Sense necessitat d’utilitzar productes antiespumants.