CURS DE RENOVACIÓ MANTENIMENT HIGIENICO-SANITARI DE INSTAL·LACIONS AMB RISC DE LEGIONEL·LOSIS

ACESEM imparteix a Barcelona el 19 i 20 de Juny el CURS DE RENOVACIÓ MANTENIMENT HIGIÈNICO-SANITARI AMB RISC DE TRANSMISIÓ DE LEGIONELOSIS. El RD 865/2003 estableix la obligatorietat d’estar en possessió del títol que acredita la superació d’aquest curs oficial per aquells operadors encarregats del manteniment de les instal·lacions amb risc de legionel·la. Aquest curs ha de renovar-se cada 5 anys. Per a més informació, contacti amb nosaltres.