DIÒXID DE CLOR

APLICACIONS

icona-dioxid-de-clor-eminfor

DIÒXID DE CLOR

icona-dioxopure-eminfor

DIOXPURE

icona-camps-aplicacio-eminfor

APLICACIONS

icona-normativa-eminfor

HOMOLOGACIONS

DIÒXIDO DE CLOR

DIOXPURE

APLICACIONS

HOMOLOGACIONS

Tractament de l'aigua potable

El Diòxid de Clor és utilitzat en ETAPS com a desinfectant i com a oxidant. En la seva utilització com a desinfectant, pot ser emprat tant en pretractaments com en tractaments de desinfecció final. Com oxidant s’utilitza per precipitar el ferro i el manganès. La utilització de diòxid de clor no genera trihalometans (THM), facilita la floculació i eliminar olors i sabors.

Sistemes de refrigeració amb aigua

Diòxid de clor és un producte altament efectiu contra el biofilm, mantenint netes les superfícies i facilitant l’intercanvi tèrmic. També s’utilitza amb èxit per a la prevenció de la legionel·la i el control de la resta de microorganismes presents en aquest tipus d’aigües.

Agricultura

Fungicida, bactericida i viricida d’ampli espectre. No té efecte de toxicitat per als humans, ni per a la planta. Preveu la proliferació de microorganismes que es propaguen a través del sistema de reg. Sense termini de seguretat.

Sistemes de reg

El diòxid de clor evita la formació de les obstruccions en les canonades de reg per al desenvolupament de microorganismes, que és un dels principals problemes dels sistemes de reg per degoteig. Es pot utilitzar periòdicament en la neteja de les instal·lacions de reg sense afectar els cultius.

Desinfecció de superfícies

El diòxid de clor destrueix ràpidament la vida microbiològica: elimina virus, bacteris i fongs de les parets i estris. Es pot utilitzar en càmeres frigorífiques, escorxadors, sales d’especejament, etc.
La seva principal missió és la de reduir l’índex bacteriològic que es dóna en els sistemes d’emmagatzematge i, com a conseqüència, aconseguir major durabilitat dels aliments en estat de refrigeració, congelació o emmagatzematge en fresc.

Indústria de fruites i hortalisses

El diòxid de clor s’utilitza per a la desinfecció de l’aigua de rentat de fruites i verdures, elimina bacteris, fongs i virus evitant la contaminació creuada. També s’utilitza per a la neteja i desinfecció dels palots o sistemes d’emmagatzematge. No deixa residuals en les superfícies de manera que no és necessari el esbandit posterior.

Aigua calenta sanitaria

És una de les principals aplicacions del Diòxid de Clor, perquè garanteix l’eliminació del bacteri de la legionel·la, eliminant el biofilm i, per tant, tot el reservori de bacteris i microorganismes que es troben en ell inclosa la legionel·la.

Granges

El diòxid de clor s’utilitza en les granges com a desinfectant de l’aigua de beguda i com a desinfectant de superfícies. Com desinfectant d’aigua de beguda garanteix la desinfecció de l’aigua sense modificar el seu sabor, elimina el biofilm de les canonades i garanteix una correcta desinfecció evitant la transmissió de malalties.

Com desinfectant de superfícies elimina els gèrmens que es troben en terres i parets garantint un estat higiènic de les instal·lacions.

Piscines

El diòxid de clor no reacciona amb l’amoníac, de manera que no genera cloramines en l’aigua. Les cloramines són les causants de l’olor a “clor” que es detecta a les piscines.
L’ús del diòxid de clor en el tractament de piscines millora la qualitat de l’aigua, no genera males olors ni subproductes perjudicials per als banyistes.

El diòxid de clor elimina microorganismes patògens com el Cryptosporidium parvum que és un dels patògens aquàtics més importants present en els països desenvolupats ja que és resistent al clor.