LEGIONEL·LA

ELS NOSTRES SERVEIS
Equips, productes i serveis per al manteniment higiènic sanitari de les seves instal·lacions.

icona-protocol-actuacio-eminfor

ELS NOSTRES
SERVEIS

icona-legionella-eminfor

QUÈ ÉS
LA LEGIONEL·LA

icona-contactar-eminfor

CONTACTE

icona-protocol-actuacio-eminfor

ELS NOSTRES
SERVEIS

icona-legionella-eminfor

QUÈ ES
LA LEGIONEL·LA

icona-contactar-eminfor

CONTACTE

Elaboració dels protocols de manteniment higiènic sanitaris

Elaboració dels programes d’autocontrol específics per a cada instal·lació, a partir de l’avaluació inicial i els punts de control crítics (APPCC), Elaboració dels registres necessaris per al correcte registre de les accions realitzades.

Avaluació del risc de la instal·lació i identificació de punts crítics

Revisió general de la instal·lació, avaluació del risc segons guies tècniques del ministeri. Detecció i identificació de punts crítics. Propostes de millora per reduir els factors de risc de la instal·lació.

Elaboració de plànols

Elaboració de plànols de la instal·lació, descrivint els punts crítics i els punts de control.

Revisions de seguiment

Realització de visites de seguiment per a la verificació de la correcta implantació dels programes de manteniment, verificació de paràmetres de qualitat de l’aigua i el correcte estat higiènic de la instal·lació.

Neteja i desinfecció d'instal·lacions

Neteja i desinfecció segons els procediments que estableix el Reial Decret 865/2003, accions preventives i de xoc. Tractaments en continu per a l’eradicació de la legionel·la en instal·lacions colonitzades pel bacteri.

Programes de tractament de l'aigua

Programes específics per al tractament dels problemes de corrosió i incrustació concrets de cada instal·lació. Tractaments per a l’eliminació de biofilm.

Controls analítics

Elaboració dels programes de mostreig, presa de mostres i anàlisi dels paràmetres establerts en la normativa vigent.

Gestió de la documentació

Manteniment i actualització dels protocols i registres del programa d’autocontrol, ja sigui a través de format paper o format electrònic. Base de dades on-line per a la consulta i descàrrega de documents en qualsevol moment.

Soport tècnic davant inspeccions

Acompanyament durant les inspeccions, tant de les entitats col·laboradores de l’administració (ECA) com de Sanitat. Assessorar i / o solucionar els punts que indiquen les inspeccions.

Assessorament i col·laboració

Assessorament continu en tot el relacionat amb la prevenció i la legionel·losi i el tractament de l’aigua. Assessorament en el disseny de noves instal·lacions o en establir les mesures correctores per adequar les instal·lacions existents.

Els nostres clients

Hotels, Balnearis, Residències, Hospitals, instal·lacions municipals, centres esportius, centres educatius, indústria.