QUALITAT EMINFOR

  1. La qualitat i la millora contínua és al base del nostre desenvolupament.
  2. La satisfacció dels nostres clients és un objectiu indefugible.
  3. L’equip humà és el nostre millor potencial.
  4. La formació és la base per aconseguir els nostres objectius.
  5. La col·laboració, el compromís, la dedicació i la responsabilitat han de ser els nostres eixos d’actuació, dins del marc vigent.
  6. La seguretat ha d’estar present en cada una de les nostres accions i decisions.
  7. El respecte al medi ambient ha d’acompanyar cada una de les nostres accions.
  8. El desenvolupament tecnològic de la nostra empresa depèn de cada una de les persones que la integren.
  9. És deure de la direcció facilitar els recursos necessaris per al compliment adequat del programa de qualitat.